Ankieta dotycząca oceny czynników wpływających na funkcjonowanie i rozwój Gminy Pszczyna już dostępna

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pszczyna,

W ramach projektu „Strategia Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015 – 2023” została opracowana ankieta, w której chcielibyśmy Państwa zapytać o ocenę (mocna/słaba strona, zagrożenie/szansa) czynników wpływających na rozwój i funkcjonowanie naszej Gminy. Ankieta jest anonimowa i posłuży wyłącznie do celów opracowania w/w Strategii.

Ankieta jest dostępna pod tym adresem: http://nowa.dcrl.pl/ankiety_nowe/index.php/762188/lang-pl