Ruszyły nabory

Szanowni Państwo informujemy, że pojawiają się pierwsze informacje dotyczące planowanych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia do lektury. Jednocześnie polecamy zapoznanie się z najbardziej aktualną wersją Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020, która znajduje się na stronie w zakładce „DOKUMENTY REGIONALNE