WYNIKI ANKIET

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w dotychczasowych badaniach ankietowych. Uzyskane informacje są dla nas kluczowe ze względu na lepsze poznanie Państwa oczekiwań i potrzeb w zakresie rozwoju Gminy Pszczyna. Wyniki ankiet posłużą do opracowania zasadniczych zapisów Strategii, tj. określenie kierunków działań możliwych do realizacji w najbliższych latach. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiet: