Konsultacje strategii

Szanowni Państwo,

dobiegły końca konsultacje społeczne dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023. Dziękujemy za wszystkie uwagi i komentarze.

Zapraszamy również do zapoznania się z protokołem z przebiegu konsultacji (do poprania tutaj)

 

***

 

Dobiegają końca prace nad Strategią Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023

Prosimy mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze o wnioski i uwagi do tego projektu, które postaramy się uwzględnić, aby nadać mu ostateczny kształt.

Projekt dokumentu jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, pokój  nr 203 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.pszczyna.pl) oraz na stronie internetowej www.strategia.pszczyna.pl (tutaj)

Uwagi prosimy składać wyłącznie w postaci udostępnionego w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Formularza konsultacyjnego (do pobrania tutaj)

Wnioski  i  uwagi  do wyżej  wymienionego  dokumentu  należy składać  w dniach od 16.10.2015 do 6.11.2015

Uwagi mogą być nadsyłane:

  1. na adres: Urząd  Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
  1. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Konsultacje społeczne Strategii” na adres: pszczyna@dcrl.pl
  1. osobiście w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, przy ul. Rynek 2 pokój nr 203 w godzinach otwarcia Urzędu.