Lokalny Program Rewitalizacji

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Pszczyny wraz z firmą DCRL s.c. z Wrocławia serdecznie zapraszają do udziału w najbliższym spotkaniu poświęconym opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna.

Dzięki Państwa aktywności podczas zbierania ankiet dotyczących wyznaczania obszaru rewitalizacji oraz dzięki zgłoszonym fiszkom projektowym udało się zebrać bogaty materiał na temat potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze miejskim gminy. Podczas warsztatu zostanie przedstawiona i poddana dyskusji propozycja kluczowych celów przyświecających rewitalizacji Pszczyny. Przedstawimy również wykaz zadań, które zostały zaproponowane jako przedsięwzięcia rewitalizacyjne. W ramach konsultacji zostaną zebrane Państwa uwagi i sugestie, ale także zaprosimy Państwa do zgłoszenia działań i pomysłów uzupełniających Program.
Spotkanie odbędzie się 23 maja o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2.
Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach na adres email: akus@pszczyna.pl lub telefonicznie pod nr 32 449 39 48. Liczymy na Państwa przybycie oraz aktywny udział w warsztatach.