Archiwa autora: dcrl

Lokalny Program Rewitalizacji

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Pszczyny wraz z firmą DCRL s.c. z Wrocławia serdecznie zapraszają do udziału w najbliższym spotkaniu poświęconym opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna.

Dzięki Państwa aktywności podczas zbierania ankiet dotyczących wyznaczania obszaru rewitalizacji oraz dzięki zgłoszonym fiszkom projektowym udało się zebrać bogaty materiał na temat potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze miejskim gminy. Podczas warsztatu zostanie przedstawiona i poddana dyskusji propozycja kluczowych celów przyświecających rewitalizacji Pszczyny. Przedstawimy również wykaz zadań, które zostały zaproponowane jako przedsięwzięcia rewitalizacyjne. W ramach konsultacji zostaną zebrane Państwa uwagi i sugestie, ale także zaprosimy Państwa do zgłoszenia działań i pomysłów uzupełniających Program.
Spotkanie odbędzie się 23 maja o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2.
Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach na adres email: akus@pszczyna.pl lub telefonicznie pod nr 32 449 39 48. Liczymy na Państwa przybycie oraz aktywny udział w warsztatach.

Konsultacje strategii

Szanowni Państwo,

dobiegły końca konsultacje społeczne dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023. Dziękujemy za wszystkie uwagi i komentarze.

Zapraszamy również do zapoznania się z protokołem z przebiegu konsultacji (do poprania tutaj)

 

***

 

Dobiegają końca prace nad Strategią Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023

Prosimy mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze o wnioski i uwagi do tego projektu, które postaramy się uwzględnić, aby nadać mu ostateczny kształt.

Projekt dokumentu jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, pokój  nr 203 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.pszczyna.pl) oraz na stronie internetowej www.strategia.pszczyna.pl (tutaj)

Uwagi prosimy składać wyłącznie w postaci udostępnionego w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Formularza konsultacyjnego (do pobrania tutaj)

Wnioski  i  uwagi  do wyżej  wymienionego  dokumentu  należy składać  w dniach od 16.10.2015 do 6.11.2015

Uwagi mogą być nadsyłane:

  1. na adres: Urząd  Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
  1. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Konsultacje społeczne Strategii” na adres: pszczyna@dcrl.pl
  1. osobiście w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, przy ul. Rynek 2 pokój nr 203 w godzinach otwarcia Urzędu.

Ruszyły nabory

Szanowni Państwo informujemy, że pojawiają się pierwsze informacje dotyczące planowanych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia do lektury. Jednocześnie polecamy zapoznanie się z najbardziej aktualną wersją Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020, która znajduje się na stronie w zakładce „DOKUMENTY REGIONALNE

WARSZTAT STRATEGICZNY

Szanowni Państwo,

przypominamy o najbliższym spotkaniu dotyczącym Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023, które odbędą się w najbliższy czwartek, tj. 9 lipca o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy. Na spotkaniu przedstawimy Państwu i poddamy pod dyskusję propozycję obszarów wsparcia, celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działań.

Serdecznie zapraszamy,

Zespół DCRL

WYNIKI ANKIET

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w dotychczasowych badaniach ankietowych. Uzyskane informacje są dla nas kluczowe ze względu na lepsze poznanie Państwa oczekiwań i potrzeb w zakresie rozwoju Gminy Pszczyna. Wyniki ankiet posłużą do opracowania zasadniczych zapisów Strategii, tj. określenie kierunków działań możliwych do realizacji w najbliższych latach. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiet:

Ankieta dotycząca kierunków rozwoju już dostępna

Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad dokumentem „Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023” uprzejmie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej określenia głównych kierunków rozwoju Gminy Pszczyna.

Ankieta jest całkowicie anonimowa a jej wyniki posłużą do zakończeni prac nad dokumentem Strategii.

Za poświęcony czas serdecznie Państwu dziękujemy.

 

Ankieta – kierunki rozwoju